Veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel

ESKRA BOUW vindt veiligheid en gezondheid van mensen belangrijk. We voldoen vanzelfsprekend aan alle eisen die de Arbo-wetgeving stelt. Om dat te borgen zijn we:

 1. VCA*-gecertificeerd conform de VCA 2017/6.0 checklist. Dat staat voor ‘Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. Jaarlijks controleert een onafhankelijke certificerende instelling of we nog aan alle gestelde veiligheidseisen voldoen. Onderdelen daarvan:
  • Zijn de gereedschappen gekeurd?
  • Zijn alle medewerkers in het bezit van een geldig VCA-diploma?
  • Wordt toezicht gehouden op veiligheid en gezondheid van de medewerkers?
  • Vindt met medewerkers overleg plaats over veilige en onveilige werkzaamheden?

 2. Gecertificeerd voor de Veiligheidsladder trede 2 Light, die toeziet op veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag van onze medewerkers. Door deze manier van werken zorgen we ervoor dat we:
  • Persoonlijk letsel en schade voorkomen
  • Schade aan milieu en materieel voorkomen
  • We ons verbeteren op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Milieu

Op de bouwplaatsen kijken we daarbij niet alleen naar ons eigen werk en onze medewerkers, we zijn ook alert op gedrag van anderen en op omstandigheden die niet onder onze directe verantwoordelijkheid vallen. Dat alles heeft vanzelfsprekend ook vele voordelen voor onze opdrachtgevers.